linkedinmail

Oversæt hjemmesiden

Det Etiske Råd  præsenterer i denne udtalelse hele rådets fælles holdninger til en række centrale, etiske dilemmaer i retspsykiatrien

Det er interessant og tankevækkende læsning. Enhver med indflydelse på prioritering for sårbare grupper, bør have dette som pligtlæsning.

Læs – udtalelsen