linkedinmail

Oversæt hjemmesiden

  • 19 MAJ 16
  • 0
  Boganmeldelse

  Boganmeldelse

   Pårørende på tværs 

  Pårørende som deltagere i det tværprofessionelle samarbejde

  Hanne Gullestrup, Maja Rosendal Avnbøg

  Munksgaards Forlag, 2016

  ISBN: 9788762815421

   

  Frivillige er i tiltagende grad en ressource i velfærdssystemet. Der sker i disse år glidninger i opgaver, hvor bl.a. opgaver fra det offentlige professionelle velfærdssystem går over til løsning af frivillige personer.

  Pårørende er en hel særlig gruppe og de mærker denne opgaveglidning på en hel særlig måde. De har ikke nødvendigvis meldt sig som frivillige; men kan blive det pludseligt og på en hel særlig måde.

  Pårørende bliver på en måde velfærdssystemets ”hårdest” arbejdende personer, idet de ofte har både et lønnet arbejde på arbejdsmarkedet og et ulønnet derhjemme.

  En pårørende har rammet det ind på en hel særlig måde: ”Jeg har to fuldtidsjob. Jeg har èt hvor jeg får løn, til gengæld får jeg fri engang imellem. Så har jeg èt andet fuldtidsjob hvor jeg ikke får løn; men har til gengæld aldrig fri” (fra filmen Videre med livet, Heller Film).

  Professionelle er i nye positioner hvor de i tiltagende grad samarbejder med pårørende. Det giver muligheder for positive rehabiliteringsresultater; men samtidig er der behov for afgrænsninger, tydelighed samt etiske refleksioner i det tværprofessionelle samarbejde.

  Jeg har med stor interesse læst bogen Pårørende på tværs – pårørende som deltagere i det tværprofessionelle samarbejde.

  Bogens hovedforfatter Hanne Gullestrup sætter med såvel faglig viden som personlig erfaring, fokus på samarbejde mellem pårørende og professionelle. Under bogens tilblivelse har en professionel følgegruppe bestående af 5 personer ydet faglig sparring.

  Bogens fokus er samspillet med pårørende til borgere med et langvarigt eller permanent behov for tværprofessionelle velfærdsydelser.

  Bogen indeholder fire dele: 1) Om velfærdssystem og hverdagssystem, 2) Om pårørende, 3) Om tværprofessionelt samarbejde med pårørende, 4) Om velfærdsteknologi og innovation.

  Det gennemgående er det ligeværdige samarbejde med pårørende, og dette emne står centralt i gennem alle kapitlerne i bogen, således med det sigte at pårørendes ressourcer også bidrager til at løse kerneopgaven. Endvidere er de pædagogiske læringsmål med bogens kapitler klare. Samtidig er bogen opbygget med opgaver og øvelser der har til hensigt, at få deltagernes egen viden og refleksioner i spil, og heri ligger der også det perspektiv, at viden deles med andre.

  Bogen rummer en fyldig litteraturliste og ordforklaringsliste.

  Bogen er velskrevet og er en grundig gennemgang af væsentlige aspekter i det tværprofessionelle samarbejde.

  Bogen er vigtig og har brugsværdi for alle, der i deres virke kommer i kontakt med pårørende. Lidt afhængig af uddannelsesretning og vægtede områder i pågældende uddannelse, finder jeg også, at enkelte kapitler med fordel kan inddrages selvstændigt i undervisningen.

  Der er områder i bogen og det er især kapitel 7 og 9, hvor interessen vækkes for pårørende, der selv er i underskud af ressourcer og/eller pårørende der ikke ønsker at være i position i et tværprofessionelt samarbejde – er der andre forhold end forekomsten af hjerneskade i familien, der har betydning her ?

  Men omvendt giver de to nævnte kapitler (7 og 9) også muligheden for refleksioner over de nødvendige nuancer i forventningerne til samarbejdet, og ikke mindst refleksioner over konkrete niveauafpassede strategi.

  Læsning af bogen kan anbefales og  i undervisning er den helt relevant.

  Bogen kan købes på Munksgaard

   

   

   

  Leave a reply →

Photostream