linkedinmail

Oversæt hjemmesiden

Boganmeldelse: Sex, kærlighed og en hjerne som er gået i stykker

Forfatter Susan Søgaard

Udgivet af Hjerneskadeforeningen, 2020, 1. udgave, 1. oplag

Udgivet med støtte for Sundhedsstyrelsen

ISBN: 978-87-404095-1-2

ISBN: 978-87-988074-9-0

Jeg har, via mit arbejde som praktiserende neuropsykolog, fået et unikt indblik i menneskers oplevelser af tilværelsen. Især den tilværelse hvor én i familien bliver ramt af sygdom og/eller ulykke og alle bliver berørt. Når der er tale om følger efter skader på hjernen, er både den ramte og pårørende, samt øvrige familien berørt. Sex og kærlighed kan blive særligt berørt og udfordret og det er  et område, hvor der er behov for langt mere italesættelse.

Jeg har med stor interesse læst bogen Sex, kærlighed og en hjerne som er gået i stykker.

Bogens målgruppe er partner til en person med hjerneskade, men også alle andre pårørende kan læse denne bog med fordel. Dertil kommer bogens åbenlyse interesse for professionelle fagfolk indenfor alle sektorer inden for hjælpesystemerne.

Bogen indeholder overordnet set fem kapitler. 1) Sex, seksualitet og hjerneskade, 2) Hvorfor ødelægger hjerneskaden jeres sexliv, 3) Mærk kærligheden igen, 4) Få gang i lagnerne, 5) Forældre til et barn med hjerneskade. Ind imellem de førnævnte 5 kapitler, er der en række interviews bestående af person- og parbeskrivelser. Til slut er der en henvisning til anvendt litteratur og andet materiale, og der henvises til hjerneskadet.dk for nærmere om dette. Under tilblivelsen af bogen, har en styregruppe af ressourcepersoner ydet sparring til forfatteren.

Det gennemgående for denne bog om sex og kærlighed, og noget som mange mennesker opfatter som et tabu, er den værdige tone og den ligefremme italesættelse i skrift. Der er også en slående nuancerigdom, der betyder, at forfatteren hele tiden undgår ”enten eller”; men holder vedholdende fast i, at mennesker og familier er forskellige. Omsorgen for mennesker og de berørte familier flyder igennem hele bogen.

Bogen er velskrevet og er en grundig gennemgang af væsentlige aspekter i forhold til sex og kærlighed i familier, der er ramt af hjerneskade. Forfatteren Susan Søgaards solide og faglige baggrund med kommunikation, herunder hendes årelang praktisk formidling af aspekter der vedrører forholdene for ramte og pårørende i hjerneskaderamte familier, bliver således foldet ud i denne bog. Dette sker samtidig i et forståeligt sprog.

Selvom bogen er velproportioneret er der områder der ikke berøres.  Ramte og pårørende, er også ofte ramt af skyldfølelser. Skyldsfølelser som trækker ”negative renter” i forhold til sex og kærlighed. Det er et et område, som naturligvis ville kræve forholdsmæssigt mere plads, end denne bogs disponering har givet mulighed for.

Denne bogs brugsværdi og læserens egen viden og refleksioner kan nemt komme i spil, og heri ligger der også det perspektiv, at bogens viden kan deles med andre. Det er således en bog som er vigtig og har brugsværdi for alle, der i deres virke kommer i kontakt med ramte og pårørende med følger efter hjerneskade. Samtidig en værktøjskasse med inspiration til at gøre noget ved situationen.

Læsning af bogen kan anbefales.

Bogen kan Bestilles på Hjerneskadeforeningen.