linkedinmail

Oversæt hjemmesiden

diplomer - Gerthe PedersenAlder og civilstand
Jeg er kvinde født i 1956 gift og vi har en voksen søn.

Basisuddannelser
2012: 
Registered EuroPsy Psychologist, European Certificate in Psychology.
2002: Godkendt SUPERVISOR i neuropsykologi, voksenområdet efter Dansk Psykologforening’s fastlagte retningslinier.
2000: Godkendt som SPECIALIST I NEUROPSYKOLOGI, voksenområdet efter Dansk Psykolog Forening’s fastlagte retningslinier.
1997: Autoriseret af Psykolognævnet, Danmark.
1993: “Godkjenning” som Norsk Psykolog, Helsedirektoratet.
1985: Psykologisk Kandidateksamen, Århus Universitet.

Erhvervserfaring
Jeg har erhvervserfaring indenfor neurorehabilitering og været i branchen siden 1985.Jeg har været privatpraktiserende psykolog siden 1. februar 2001.

foredrag - Grethe Pedersen - Videre med LivetForud for dette har jeg været ansat indenfor institutionsområdet. Jeg løser en række undervisnings- og supervisions- samt konsulentopgaver for Regioner og Kommuner.

Eksempler på ansættelsessteder

Hammel Neurocenter er et rehabiliteringscenter for mennesker med erhvervet hjerneskade.

VEJLEFJORD Center for udvikling og genoptræning er et kombineret kursus-, konference- og behandlingscenter.

Voksenpsykiatrisk poliklinik som er placeret på Stokmarknes Sygehus.
Stokmarknes Sygehus giver et bredt fagligt tilbud indenfor psykiatri, somatik og rehabilitering.

Høskov-Kollegiets Træningsgruppe som drives af Region Midtjylland varetager genoptræning af senhjerneskadede mellem 18 og 45 år med behov for døgnophold.